Updated : 09 Jun 2021

LEUNG Pak Hon, Hugo (Chairman)

CHEAH Cheng Hye 

LEUNG Nisa Bernice Wing-Yu

YIU Kin Wah, Stephen

ZHANG Yichen