Updated : 27 Apr 2022

CHEAH Cheng Hye (Chairman)

Lena CHAN

Jonathan FINNEY

DU Jinsong, Duke

David FRIEDLAND

LEE Wai Wang, Robert

LEUNG Kwok Ming

LI Jing, Kitty 

Gregory WURTZ