Updated : 01 Jun 2021

CHEAH Cheng Hye (Chairman)

Lena CHAN

Stuart Dalyn CURREY

DU Jinsong, Duke

David FRIEDLAND

LEE Wai Wang, Robert

LEUNG Kwok Ming

LI Jing, Kitty 

Gregory WURTZ